Vẫn còn rất nhiều thân phận éo le!

Hình ảnh “gửi thân vào chiếu lác một manh” (Nguyễn Du – PV) rong ruổi trên yên xe máy gần 100km để về nhà của người phụ nữ Thái ở Sơn La ngay tháng 9-2016 làm dấy lên bao nhiêu dấu hỏi về phận người, tình người trong xã hội. Chúng tôi trò chuyện với … Đọc tiếp Vẫn còn rất nhiều thân phận éo le!